Giờ mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 7. Thời gian làm việc 8:00 -17:30. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Địa điểm bán hàng: Toàn Quốc
0909728246
VND
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Trưởng BP Hỗ trợ KT0967 167 141

BP Hỗ trợ KT039 6666 467 

 

Bộ phận Kinh Doanh

Kinh doanh : 039 6666 467  

Trưởng BP (Ms. Linh): 0909 728 246

 

 

 

Trung tâm bảo hành

039  6666 467 

 

Hotline 24/7

0909 728 246

039 6666 467